SHOWS

17/8 2018 Skansen- Båstad

18/8 2018 Skansen- Båstad

15/9 2018 Villa Thalassa- Helsingbord

23/11 2018 Stadshotellet- Hässleholm

24/11 2018 Stadshotellet- Hässleholm